ievads konkursi
kulinarij davina_ideju
rokdarbi citi_izdevumi
vestules piedavajumi

CITI IZDEVUMI

 

 

Reklāma

Reklāma

Reklāma

Reklāma

Reklāma

Reklāma

Reklāma

Reklāma

Reklāma

Reklāma

 

Ideju krājums tamborētājām un adītājām. Krāsainas lapas, ideju atšifrējumi, rakstu paraudziņi.

Derēs gan iesācējām, gan virtuozām rokdarbniecēm.

Eks. cena 2,90 Ls ar piesūtīšanu

2 eks. 5,70 Ls

3.eks. 8,50 Ls

 

 

 

Tautas Daiļamata meistara Harija Lāča zīmēti latviski ornamenti rokdarbiem. Visas lapas krāsainas. Iespējams izmantot adījumiem, izšuvumiem, aušanai, tamborēšanai.

Eks. cena 3,10 Ls ar piesūtīšanu

2 eks. 6,00 Ls

3 eks. 8,80 Ls

4 eks. 11,00 Ls

 
 

 

Ievads | Kulinārija | Rokdarbi | Vēstules | Konkursi | Dāvina ideju | Citi izdevumi | Piedāvājumi